Istanbul Organization
Trip to Istanbul

Aanmelden?

Om je aan te melden dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Lees deze eerst dus goed door. 

Algemene voorwaarden 8-daagse reis 25 februari t/m 4 maart 2019

Artikel 1 De prijs van € 395,00 euro omvat, de retourvlucht, 7 nachten verblijf in een 4-sterren hotel te Taksim inclusief ontbijt. Alles dat buiten het genoemde valt is niet in de prijs begrepen en vallen onder de kosten voor deelnemende reiziger.

Artikel 1a De gepubliceerde prijs geldt per persoon en is gebaseerd op een twee- of drie persoonsbezetting.

Artikel 2 Aanmeldingen dienen per mail te worden gedaan. In de aanmeldingsmail dient opgenomen te worden, uw officiële naam, geboorte datum, woonplaats en uw e-mail adres waarop u benaderd wilt worden door Istanbul Organization. Na uw aanmelding ontvangt u van Istanbul Organization een informatiepakket. Hierna dient u een bedrag van € 250,00 euro te betalen, na deze betaling ontvangt u een bevestigingsmail en wordt uw aanmelding officieel. Nadat uw aanmelding officieel is wordt er een vliegticket op uw naam geboekt. Indien u na dit stadium de reis annuleert is Istanbul Organization genoodzaakt het betaalde bedrag van € 250,00 in rekening te brengen.

Artikel 2a Istanbul Organization biedt u de mogelijkheid om in termijnen te betalen zonder extra kosten. Bij uw aanmelding dient u minimaal €250,00 aan Istanbul Organization over te maken. Het is mogelijk om het resterende bedrag van € 145,00 op een ander tijdstip te betalen. U dient zich te houden aan de gestelde datum van uiterlijke betaling. Op uiterlijk 4 februari 2019 behoort u in totaal €395,00 aan Istanbul Organization overgemaakt te hebben. 2 dagen voor de gestelde datum ontvangt u van Istanbul Organization een herinneringsmail voor de betaling. Na elke betaling ontvangt u een bevestiging van ontvangst van Istanbul Organization. Indien er wordt afgeweken van hetgeen dat in dit artikel is bepaald brengt Istanbul Organization een boete van €35,00 in rekening per gestelde deadline. Uiterlijk 18 februari 2019, een week voor vertrek, dient Istanbul Organization het volledige reissom, inclusief boete wegens verstreken deadline, te hebben ontvangen. Bij onvolledige betaling behoudt Istanbul Organization het recht u van deelname uit te sluiten, hierbij zal het aanbetaalde bedrag verloren gaan en heeft deelnemende reiziger nergens aanspraak op. Eventuele tickets/hotelvouchers worden in geval van onvolledige betaling op geen enkele manier verstrekt.

Artikel 2b Deelnemende reiziger dient 25 februari 2019 minimaal 18 jaar te zijn. Indien er alsnog een aanmelding plaats vindt door deelnemende reiziger die niet voldoet aan de gestelde minimum leeftijdseis wordt de boeking geweigerd. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van deelnemende reiziger.

Artikel 2c Het is verboden om u aan te melden onder een valse naam, leeftijd of e-mailadres. Istanbul Organization is gerechtigd om aanmeldingen die zijn gedaan in strijd met hetgeen in artikel 2, artikel 2b en in dit artikel is bepaald de boeking te annuleren, waarbij de reeds betaalde reissom zal worden terugbetaald onder aftrek van de gemaakte kosten.

Artikel 3 Istanbul Organization is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade ten gevolge van de reis.

Artikel 3a Degene die officieel, door middel van een aanbetaling, ook andere aanmeldt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar ook voor andere deelnemende reizigers worden gemaakt.

Artikel 3b Istanbul Organization is niet aansprakelijk voor bij de heenreis of terugreis ontstaande vertragingen en de daaruit vloeiende kosten door drukte op de weg, (staking) van openbaar vervoer of weersomstandigheden.

Artikel 3c Indien u in aanraking komt met de justitie of niet wordt toegelaten tot Turkije is Istanbul Organization hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4 De heenvlucht op 25 februari 2019 en terugvlucht op 4 maart 2019 worden verzorgd door een vertrouwelijke Airlines. Istanbul Organization is niet aansprakelijk voor mogelijke overboekingen, vertragingen en/of annuleringen van de betreffende Airlines. Eventuele schade die hieruit voort vloeit valt onder de reisovereenkomst tussen deelnemende reiziger en betreffende Airlines.

Artikel 4a De vluchten voor deze reis zullen plaatsvinden via Düsseldorf International Airport. De vluchten zullen rechtstreeks naar Istanbul Ataturk Airport of Sabiha Gokcen Airport zijn. Afhankelijk van de situatie zal Istanbul Organization een keuze maken tussen de genoemde vliegvelden zonder overleg met deelnemende reiziger.

Artikel 4b De tijdstippen van de vluchten zijn tot kort voor vertrek nog niet bekend, gezien het om groepstickets gaat. Istanbul Organization streeft ernaar om de heenvlucht zo vroeg mogelijk en de terugvlucht zo laat mogelijk te nemen. Op het moment dat de groep compleet is zal Istanbul Organization deze gegevens bekend maken aan deelnemende reiziger.

Artikel 4c Deelnemende reiziger dient met eigen middelen de reizen naar het vliegveld te verzorgen. Istanbul Organization zal bij voldoende belangstelling transfer verzorgen, kosten hiervan zijn voor deelnemende reiziger.

Artikel 4d Minimaal 3 uur voor de vertrektijd dient u aanwezig te zijn op het vliegveld. Bij niet tijdig aanwezig zijn kunt u de vlucht missen en/of is uw stoelplaats niet meer beschikbaar. Voor de hieruit volgende consequenties is Istanbul Organization niet aansprakelijk, deze vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van deelnemende reiziger.

Artikel 4e Deelnemende reiziger dient zijn/haar officiële naam door te geven aan Istanbul Organization. De vliegtickets worden gereserveerd op de naam die deelnemende reiziger heeft doorgegeven. Indien er incorrectheden in de doorgegeven naam zijn waardoor er consequenties optreden is Istanbul Organization hiervoor niet aansprakelijk

Artikel 4f Reiziger ontvangt geen vliegtickets gezien er groepstickets geboekt worden. U kunt zich op dag van vertrek/aankomst met uw geldige legitimatie melden bij de incheckbalie van de betreffende airlines, terplekken ontvangt u een boardingpass, dit is uw toegang tot het vliegtuig. Dit is echter alleen ter spraken in geval van volledige betaling van de reissom.

Artikel 5 Tijdens de reis en het verblijf in Istanbul dient u in bezit van een geldige reisdocumenten te zijn. Indien u niet in bezit bent van een Turks reisdocument dient u voor vertrek een visum aan te schaffen. De kosten hiervan zijn voor deelnemende reiziger. Wanneer de volledige reissom is voldaan ontvangt u gedetailleerd informatie hierover.

Artikel 6 Istanbul Organization wijst u erop dat boekingen die via internet of telefoon worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde afkoelingsperiode van 7 dagen zoals vermeldt in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten van reizen.

Artikel 7 Tijdens uw verblijf in het hotel dient u zich aan de huisregels van het hotel te houden en respectvol met het personeel om te gaan. Indien u afwijkt van de huisregels en/of er een incident plaats vindt door slecht omgang met het personeel heeft het hotel het recht u te weigeren tot verdere verblijf. Istanbul Organization is niet aansprakelijk voor de eventuele consequenties die hieruit voortvloeien.

Artikel 8 Deelname aan televisieprogramma's, cabaretvoorstellingen en concerten zijn afhankelijk van factoren waar Istanbul Organization afhankelijk van is. Zo kan een televisieprogramma uit zending worden gehaald of een voorstelling/concert komen te vervalen wegens staking, persoonlijke omstandigheden, gezondheidsproblemen en dergelijke. Istanbul Organization is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 8a Deelname aan de meeste televisieprogramma's is kosteloos. Transfer naar de televisiestudio is voor kosten deelnemende reiziger. Istanbul Organization zal bij voldoende belangstelling een touringcar inhuren, deelnamen hieraan is vrijblijvend.

Artikel 8b Tijdens de 8-daagse verblijf in Istanbul zal er dagelijks een programma worden aangeboden, kort voor vertrek ontvangt deelnemende reiziger hier meer informatie over. Istanbul Organization is ten alle tijden gerechtigd om het programma aan te passen ten voordelen van de meerderheid.

Artikel 9 Istanbul Organization heeft beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Indien er geen plaatsen meer beschikbaar zijn is Istanbul Organization hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 10 Op het moment dat de betaling binnen is worden de tickets definitief geboekt op naam van deelnemende reiziger. Na dit stadium is het op geen enkele manier meer mogelijk om de reis te annuleren. Indien de deelnemende reiziger niet meer kan deelnemen aan de reis zal de gehele betaling verloren gaan, ongeacht de reden.

Artikel 10a Politieke kwesties, aanslagen, natuurrampen of eventuele andere onrustigheden in Istanbul zijn geen reden tot annuleren. Mocht deelnemende reiziger om een van deze reden niet meer willen deelnemen aan de reis zal de reissom verloren gaan. Istanbul Organization is niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.

Artikel 10b Istanbul Organization heeft ten allen tijden het recht de reis voor vertrek kosteloos te annuleren. Hierbij wordt het betaalde bedrag van deelnemende reiziger teruggestort.

Artikel 11 Istanbul Organization biedt tijdens het verblijf in Istanbul mogelijkheid tot deelname aan een eendaagse excursie naar Uludag voor een extra toeslag van €40,00 euro per persoon. De excursie vind plaats tijdens de acht daagse reis.

Artikel 11a De prijs van € 40,00 euro omvat het retour vervoer Taksim – Uludag en Uludag - Taksim. Alles dat buiten het genoemde valt is niet in de prijs begrepen en vallen onder de kosten voor deelnemende reiziger.

Artikel 11b Indien reiziger wilt deelnemen aan de excursie naar Uludag dient dit tijdens de aanmelding via de mail vermeld te worden aan Istanbul Organization. Na uw aanmelding ontvangt u van Istanbul Organization een informatiepakket over de excursie. Hierna dient u een bedrag van € 40,00 euro te betalen, na deze betaling ontvangt u een bevestigingsmail en wordt uw aanmelding officieel voor de excursie naar Uludag. Indien u na dit stadium de excursie annuleert is Istanbul Organization genoodzaakt het betaalde bedrag van € 40,00 in rekening te brengen.

Artikel 11c Het minimum aantal deelnemers voor de excursie naar Uludag is 20. Istanbul Organization heeft het recht de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet kan worden behaald. U wordt uiterlijk een week voor vertrek hiervan op de hoogte gesteld en het bedrag van €40,00 euro wordt teruggestort.

11d Weersomstandigheden, verkeersomstandigheden, evenementen, overmacht en/of andere onverwachte situaties kunnen ervoor zorgen dat de excursie naar Uludag niet meer toegankelijk is. Istanbul Organization is ten allen alle tijden gerechtigd de excursie naar Uludag kosteloos te annuleren, hierbij wordt het betaalde bedrag aan reiziger teruggestort en wordt er voor de betreffende dag een andere activiteit ingepland.

Artikel 12 Istanbul Organization is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens uw verblijf in Istanbul noch Uludag. Het wordt sterk aangeraden om een goede reis-en ongevallenverzekering af te sluiten voor uw verblijf.

Artikel 13 Ondanks dat Istanbul Organization de reis met de grootste zorg heeft samengesteld kan het toch voorkomen dat er fouten in de teksten en prijzen zijn ontstaan. Aan deze fouten kunnen geen rechten ontlenen. 

 

 

 

 

 

KVK 67883184

 

 

 


Aanmelden

 

 

Verder